Regulamin wypożyczenia książek  z Biblioteki Przedszkolnej –   Grupy Wsparcia „Jaskółka”                                          

Regulamin wypożyczenia książek  z Biblioteki Przedszkolnej            

             Grupy Wsparcia „Jaskółka

  1. Książki mogą wypożyczać rodzicie dzieci z Przedszkola nr 11 oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych z innych placówek.
  2. Wypożyczanie książek jest bezpłatne.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie ksiązki.
  4. Ksiązki wypożycza się na okres do 1 miesiąca.
  5. Wyjątkowo czytelnik może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki osobiście lub telefonicznie maksymalnie do jednego tygodnia.
  6. Książki można wypożyczyć lub oddać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00 w grupie III lub podczas spotkania grupy wsparcia „Jaskółka”.
  7. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania książek będących własnością Biblioteki Przedszkolnej Grupy Wsparcia „Jaskółka”. Powinien zwrócić uwagę na stan ksiązki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić podczas wypożyczania.
  8. Za szkody wynikłe z zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  9. Czytelnik który zniszczył lub zagubił książkę, może zwrócić inna książkę przydatną bibliotece przedszkolnej.
  1. Regulamin znajduje się także na stronie WWW.calineczka-przedszkole.pl

 

Zapraszamy do korzystania z naszych zasobów bibliotecznych