Mamo, Tato – co Wy na to?

Program „Mamo, Tato – co Wy na to?” jest skierowany dla dzieci 5-, 6-letnich i ich rodziców z inicjatywy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na istotę zmian fizycznych i psychicznych dzieci, zwłaszcza na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Programem zostały objęte dzieci z grup: VI, VII i VIII.

Podczas realizacji programu dzieci zapoznały się prawidłowymi nawykami prozdrowotnymi. Poprzez zabawę utwierdziły się w przekonaniu, że sport to zdrowie. Dowiedziały się jak zdrowo się odżywiać, które produkty są pełnowartościowe i korzystne dla organizmu, a także jak ważne jest picie wody codziennie. Dzieciom zostały przypomniane zasady higieny, a także higieny jamy ustnej. Dzieci rozmawiały również o emocjach.

Dzieci biorące udział w programie otrzymały broszurki informacyjne z zagadkami i odblaski.