„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Cała Polska Czyta Dzieciom”

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie wypełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”

Kornel Makuszyński

Czytanie dzieciom towarzyszy nam w każdym dniu, bo chcemy wykształcić dzieci na mądrych i empatycznych obywateli, a zalety głośnego czytania są bardzo ważne. Główną rolę

w wychowaniu i rozwoju człowieka od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego czytelnika.

W naszym przedszkolu w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, nauczyciele i specjaliści codziennie czytają krótkie książki lub bajki dla dzieci. Chcąc przy tym rozwinąć wyobraźnię dzieci i pokazać jak piękny jest świat książki.