Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości

W naszym przedszkolu już 8 listopada świętowaliśmy niepodległość.

O godzinie 11:11 odśpiewaliśmy uroczyście hymn, a poprzedziła go patriotyczna inscenizacja. Przed społecznością przedszkolną wystąpiły dzieci z grupy V, które zaprezentowały program artystyczny, na którym nie zabrakło patriotycznych wierszy , piosenek o tańców ludowych.

przedszkolaki miały okazję utrwalić sobie wiedzę na temat polskich symboli narodowych , a tym samym uczyły się patriotyzmu i szacunku do tradycji. Ten uroczysty czas podkreśliły odświętnym strijem i narodowymi kokardami przymocowanymi do piersi.