Spotkania z Rodzicami w poszczególnych grupach

Zapraszamy na spotkania Rodziców Dzieci z poszczególnych grup.
W związku z reżimem sanitarnym prosimy o:
– przybycie jednego  Rodzica od każdego dziecka;
– wejście wejściem określonym w ogłoszeniu;
– punktualność;
– osłonięcie ust i nosa;
– dezynfekcję rąk;
– własny długopis.