Przedstawienie  „Czerwony Kapturek”

Przedstawienie  „Czerwony Kapturek”

 z elementami języka migowego

W maju dzieci z grupy VIII przygotowywały przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Mali aktorzy, wypowiadając swoją rolę, musieli jednocześnie  przedstawiać ją w języku migowym, co było niezwykle trudne. Okazało się, że poradzili sobie doskonale. Swoje umiejętności aktorskie i „migowe” zaprezentowali przed społecznością przedszkola, za co otrzymali wielkie brawa i gratulacje.