Procedury obowiązujące od 1 października 2020

Szanowni Rodzice

W związku z wdrożeniem w Przedszkolu nr 11 Calineczka elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz nadchodzącymi zmianami atmosferycznymi została zaktualizowana Procedura Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  z zagrożeniem wystąpienia COVID-19  w Przedszkolu nr 11  w Ostrowie Wielkopolskim” (aktualizacja – wersja trzecia obowiązuje od 1 października 2020)

w szczególności rozdział VIII

ZASADY  PRZYPROWADZANIA  I ODBIERANIA  DZIECKA

Proszę o zapoznanie się w/w zasadami.

PROCEDURY od 1.10.2020