Pływanie – korzyści dla dziecka

1. Wzmocnienie systemu odpornościowego.
Dzięki pływaniu sprawniej pracuje układ krążenia i układ oddechowy dziecka. Różnica tem-peratur powoduje skurcznie i rozkurczanie się naczyń przez co są mocniejsze. Lepsza jest wentylacja płuc. Dzieci rzadziej chorują, a po chorobie szybciej wracają do zdrowia. Dzie-ciom, które często chorują pediatrzy zalecają ruch w wodzie 2 – 3 razy w tygodniu przez cały rok