O roli Dziadków w życiu dzieci

O roli Dziadków w życiu dzieci

 

Wszyscy rodzice pragną zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki rozwojowe i wychowawcze, w sposób najpełniejszy i najdoskonalszy przygotować je do pełnienia ról życiowych. Właśnie rodzice są osobami odpowiedzialnymi za wychowanie dzieci.  

Natomiast dziadkowie zwolnieni z obowiązku stosowania konsekwentnych metod wychowawczych, mogą tylko obdarzać dzieci miłością.

Im w otoczeniu dziecka więcej osób je kochających tym szczęśliwsze dzieciństwo.

Często rodzice narzekają: Babcia rozpuszcza, na za wiele pozwala”. Takie jest babci czy dziadka prawo. Jednak to rodzice tłumaczą dziecku co wolno, a czego nie wolno. Jak należy się zachowywać by nie robić innym przykrości czy krzywdy.

Nic złego nie stanie się też wtedy gdy u dziadków dziecko może np. skakać po tapczanie, a w domu nie. Rodzice powinni stanowczo odpowiadać dziecku: „Babcia pozwala, z babcią możesz, ale gdy jesteś ze mną ja się na to nie zgadzam”. Oczywiście zarówno dziadkowie jak i rodzice nie mogą w obecności dziecka prowadzić dyskusji dotyczących wychowania.

 Bezpośrednie kontakty dzieci z dziadkami we właściwy sposób kształtują ich stosunek do ludzi starszych. Dzięki dziadkom dzieci od najmłodszych lat uczą się dostrzegać różne potrzeby innych ludzi, uczą się tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka. Dziadkowie maja wpływ na kształtowanie się w nich poczucia obowiązku oraz odpowiednich postaw.

 Dawne pokolenia wspominają babcię, która zawsze była na miejscu, gdy rodzice wychodzili z domu. Współczesne babcie, to najczęściej kobiety często jeszcze pracujące zawodowo i w sile wieku. Dlatego teraz babcia nie poświęca się całkowicie opiece nad wnukami. Pomimo to bardzo je kocha i zawsze można liczyć na jej pomoc. Kto lepiej od babci zaopiekuje się dzieckiem chorym – leżącym w łóżku lub unieruchomionym przez dłuższy czas. Obecność babci zwiększa poczucie bezpieczeństwa w rodzinie, sprzyja powstawaniu atmosfery spokoju i pogody. Dzieci uczą się pewnych reguł postępowania, biorą wzór, który później w dorosłym życiu przenoszą na własny grunt rodzinny.

Życie rodziny trzypokoleniowej, w której jest babcia, dziadek lub inne osoby starsze spokrewnione i włączone do rodziny jest nie tylko spokojniejsze, lecz także bogatsze, pełniejsze. Dostarcza to dziecku więcej zróżnicowanych doświadczeń.  

Jaka jest rola dziadka w życiu dziecka? Jest ona równie ważna jak rola babci. W stosunkach dziadków z wnukami ważne miejsce zajmuje wspólne wykonywanie czynności. W większości są to czynności typu rekreacyjnego, jak: spacery, wycieczki, gry, zabawy, czytanie lektur, oglądanie telewizji oraz rozmowy. W nich właśnie wymieniają informacje, poglądy, przekazują im fragmenty swojego doświadczenia życiowego, wiedzę na temat historii rodziny i własnej biografii. Zdarza się, że dziadek dla wnuków staje się bohaterem, wzorem do naśladowania. Ma to duży wpływ na rozwój osobowości dziecka. Zachowanie dziadka jest także dla dziecka źródłem informacji o sposobach postępowania w różnych sytuacjach. Informacje te powstałe na podstawie silnych związków emocjonalnych, podtrzymywane i rozbudowywane przez wieloletni kontakt dziecka z dziadkiem – są niesłychanie ważne. To one w znacznej mierze wyznaczają dziecięcą koncepcję rodziny oraz wizję własnych, przyszłych ról społecznych – ojca i męża.

Wnuki natomiast przekazują dziadkom swoje doświadczenia ze zdobytych umiejętności, uczą obsługi komputera lub wprowadzają w swoje gusta artystyczne. Ma to znaczny wpływ na starsze pokolenie, gdyż dziadkowie czują się młodsi i wciąż potrzebni, a to stymuluje ich do podejmowania nowej aktywności życiowej.

Szanowni Rodzice – podziękujcie swoim Rodzicom za to że, Wasze dzieci dzięki nim mają szczęśliwe i bogate dzieciństwo. Pamiętajmy też, że dzieci uczą się przez obserwację i naśladownictwo jak należy z szacunkiem i troskliwością odnosić się do swoich Rodziców.

                                                                                                                                                                     Renata Zielińska