Metoda projektu- Zegary ( Grupa VIII )

W dniach 17- 21 maja starszaki z grupy VIII realizowały Metodę projektu p.t. ZEGARY.   Praca tą metodą miała na celu zapoznać dzieci z zegarem i nauczyć  ich  rozpoznawania oraz  nazywania pełnych godzin, określania:  ile to jest minuta, a ile piętnascie minut. Oprócz tego dzieci pogłębiały wiedzę na temat znaczenia zegarów w życiu człowieka, poznały historię powstania zegara, oraz  jego budowę, tworzyły prace plastyczne związane z tym tematem, a przy okazji doskonaliły  umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, dostrzegały wpływ postępu technicznego na sposoby mierzenia i wskazywania czasu.

Dzięki metodzie projektu dzieci  uczyły  się  samodzielności, odpowiedzialności, rozwiązywania problemów i aktywnego słuchania oraz skutecznego komunikowania się, a także poczucia własnej wartości.