Konkurs matematyczny

 

W dniu 19.05.2021r. odbył się w naszym przedszkolu wewnątrzprzedszkolny konkurs matematyczny „Matematyczni geniusze”, w którym wzięły udział dzieci z grup starszych.

Prowadzące konkurs powitały reprezentantów poszczególnych grup. Zostało także powołanie JURY konkursu w skład, którego weszły Pani Wicedyrektor Joanna Kryś oraz przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Natalia Waliszewska. Prowadzące zapoznały wszystkie dzieci z zasadami punktacji i sposobem umieszczania ich w przygotowanej „Tablicy wyników”. Za poprawnie wykonane zadanie zespół mógł otrzymać 1 punkt. Łącznie grupa mogła zdobyć 6 punktów.

Wszystkie dzieci w skupieniu i sprawnie wykonywały trudne zadania, a co najważniejsze spisały się na medal.

Jury wraz z dziećmi podliczyło punkty  i jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie grupy zdobyły I miejsce. Po tym nastąpiło wręczenie nagród i  wykonano  pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY !!!

 

W dniu 19.05.2021r. odbył się w naszym przedszkolu wewnątrzprzedszkolny konkurs matematyczny „Matematyczni geniusze”, w którym wzięły udział dzieci z grup starszych.

Prowadzące konkurs powitały reprezentantów poszczególnych grup. Zostało także powołanie JURY konkursu w skład, którego weszły Pani Wicedyrektor Joanna Kryś oraz przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Natalia Waliszewska. Prowadzące zapoznały wszystkie dzieci z zasadami punktacji i sposobem umieszczania ich w przygotowanej „Tablicy wyników”. Za poprawnie wykonane zadanie zespół mógł otrzymać 1 punkt. Łącznie grupa mogła zdobyć 6 punktów.

Wszystkie dzieci w skupieniu i sprawnie wykonywały trudne zadania, a co najważniejsze spisały się na medal.

Jury wraz z dziećmi podliczyło punkty  i jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie grupy zdobyły I miejsce. Po tym nastąpiło wręczenie nagród i  wykonano  pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY !!!