kampania  „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”

Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wystartowała kampania pod nazwą „Pierwsze kroki w (cyber)Świecie”.

 Kampania adresowana jest do rodziców i opiekunów przedszkolaków, a jej celem wsparcie dorosłych w nauczaniu dzieci bezpiecznego korzystania z cybermediów (Internetu, smartfonu, tabletu).

Informacje o kampanii można śledzić na stronie: www.pierwszekroki.net – oprócz praktycznych porad, zamieszczono tam także opisy przykładowych zabaw, które wzmacniają więzi pomiędzy dziećmi i rodzicami oraz wspierają dzieci w rozwoju, wykaz specjalistycznych telefonów zaufania, a w 2023 r. zostanie opublikowany poradnik dla rodziców, na temat postępowania w trudnych wychowawczo sytuacjach dotyczących dzieci i cybermediów.

Przewidziano także inne wydarzenia. Kampania prowadzona będzie do końca 2023 r.