Język angielski część 10

Hello Kids!

Today is a special day! It’s father’s day, czyli dzień ojca!

You’re ready to start?

TASK 1

Song „Hello”

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU

Let’s sing with me!

TASK 2

Song „Daddy Is His Name-O”

Tą melodię doskonale znacie. Spróbujmy zaśpiewać ją o tacie!

Pamiętasz jak był tata?

Daddy. Very nice!

https://www.youtube.com/watch?v=Wzro2goLYSY

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o.

D-A-D-D-Y, D-A-D-D-Y, D-A-D-D-Y,

And Daddy is his name-o.

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o

clap-A-D-D-Y clap-A-D-D-Y clap-A-D-D-Y

And Daddy is his name-O

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o

clap-clap-D-D-Y clap-clap-D-D-Y clap-clap-D-D-Y

And Daddy is his name-O

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o

clap-clap-clap-D-Y clap-clap-clap-D-Y clap-clap-clap-D-Y

And Daddy is his name-O

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o

clap-clap-clap-clap-Y clap-clap-clap-clap-Y clap-clap-clap-clap-Y

And Daddy is his name-O

 

I have a very special friend

And Daddy is his name-o

clap-clap-clap-clap-clap clap-clap-clap-clap-clap clap-clap-clap-clap-clap

And Daddy is his name-O

 

TASK 3

Work Card „Family”

Poproście rodziców o wydrukowanie karty pracy „Family”.

Read, match and colour. / Przeczytaj, połącz i pokoloruj.

Rodzic po kolei przeczyta Wam słówka od góry, a wy musicie połączyć je z odpowiednią osobą. Na koniec możesz pokolorować obrazki.

Family

Good luck!

Bye!