Dokumenty obowiązujące od 1 września 2020

Szanowni Rodzice

Proszę o zapoznanie  się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19  w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim (aktualizacja – wersja druga obowiązuje od 1 września 2020)

Proszę o wypełnienie załącznika nr 2 do „Procedur…….”  oraz Karty Informacyjnej i dostarczenie dokumentów dnia 1 września 2020 lub pierwszego dnia przyjścia dziecka do przedszkola.

PROCEDURY od 1.09.2020

KARTA INFORMACYJNA

Załącznik nr 2 od 1.09.2020