Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

SZANOWNI   PAŃSTWO

Informujemy, że  czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola będzie trwać od 12.04 do 18 kwietnia 2021 r.

Do placówki będą mogły uczęszczać wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz w jednostkach systemu oświaty (szczegółowy wykaz znajduje się we wniosku).

Wzór wniosku o zorganizowanie zajęć znajduje się na stronie internetowej przedszkola. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres przedszkola przedszkole11.calineczka@wp.pl oraz dostarczyć w wersji papierowej pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą.