ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024

Lp.            Nazwa programu Osoba wnioskująca Nr dopuszczenia                                    REALIZACJA OD ROKU SZKONEGO 2020/2021 1. Program Wychowanie Przedszkolnego Mac Edukacja autorstwa: Wiesławy Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Pażdzio liderzy grup PP11/1/2020/2021 …

Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022

„Jezus mnie kocha” – celem programu jest kształtowanie właściwych postaw chrześcjańskich, oraz zapoznanie z rytuałami obowiązującymi w obrządku rzymskokatolicki.. Projekt „Ostrów moja mała Ojczyzna”-  celem jest nabywanie tożsamości i przynależności narodowej. Projekt „Bohater Tygodnia” – uświadamianie sobie korzeni i tradycji rodzinnych. Program: „Sen Żyrafy” czyli Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu. …

Program ,,MAMO, TATO – co Wy na to?”

Program ,,MAMO, TATO – co Wy na to?”           Program ,,MAMO, TATO – co Wy na to?”, jest skierowany do rodziców  i dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) z inicjatywy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu.           Celem programu jest, zwrócenie uwagi rodziców dzieci …