Kadra

 RADA  RODZICÓW  Przedszkola nr 11 CALINECZKA w roku szkolnym 2023/2024:    Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Iwona Sobczak- grupa 7  Zastępca Przewodniczącej: Pani Daria Podlas- grupa 5  Skarbnik:  Pan Damian Kałużny- grupa 9 Protokolant: Pani Katarzyna Banachowicz- grupa 4       Członkowie: Pani Katarzyna Banach- grupa 1 Pani Agnieszka Hurna- grupa 2 Pani Paulina Szewczyk- grupa 3 …

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Unia Europejska Czas realizacji: luty 2022 r.  – marzec 2023 r. Wartość projektu: 63 380,50 zł Wkład własny: 0,00 zł Miejsce realizacji: Przedszkole nr 11 Calineczka Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” realizowany jest w ramach …

Nasz ogród

Zapraszamy do pobrania prezentacji naszego ogrodu przy ulicy Olsztyńskiej 🙂 prezentacja ogród CALINECZKA