Regulamin czytników 2021/2022

Czytniki wprowadzamy od 1.10.2021. Wniosek o dodatkową kartę można wydrukować lub pobrać z sekretariatu. Należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu. REGULAMIN CZYTNIKÓW nowy Wniosek o wydanie karty zbliżeniowej IX 2021

Procedury obowiązujące od 1 października 2020

Szanowni Rodzice W związku z wdrożeniem w Przedszkolu nr 11 Calineczka elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz nadchodzącymi zmianami atmosferycznymi została zaktualizowana „Procedura Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku  z zagrożeniem wystąpienia COVID-19  w Przedszkolu nr 11  w Ostrowie Wielkopolskim” (aktualizacja – wersja trzecia obowiązuje od 1 października 2020) …

Dokumenty obowiązujące od 1 września 2020

Szanowni Rodzice Proszę o zapoznanie  się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19  w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim (aktualizacja – wersja druga obowiązuje od 1 września 2020) Proszę o wypełnienie załącznika nr 2 do „Procedur…….”  oraz Karty Informacyjnej i dostarczenie dokumentów dnia 1 września 2020 lub …

Ogłoszenie !!! (procedura, załączniki)

SZANOWNI PAŃSTWO! Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dnia 25.05.2020 r.   odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola. Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN  możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej  z opieką w domu. W związku z tym, na czas …

Rewalidacja

REWALIDACJA dotyczy dzieci , które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Podstawa programowa Wychowania Przedszkolnego

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego …

Polityka prywatności serwisu

 www.calineczka-przedszkole.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu www.calineczka-przedszkole.pl jest Przedszkole nr 11 Calineczka,  ul. Olsztyńska 1 , 63-400 Ostrów Wielkopolski Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”). Poprzez gromadzenie logów …