ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni   Państwo

Dnia 1.09.2020 rozpoczynamy kolejny rok edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole jest czynne od 6.00-17.00

Jesteśmy w trakcie aktualizowania  naszej  „Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem zagrożenia  COVID-19 w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim” opracowywanej na podstawie Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego (…)  link-https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz  na podstawie bieżących spotkań z przedstawicielami kaliskiego i ostrowskiego Sanepidu.

Procedura zostanie udostępniona w sobotę do godziny  10.00 wraz ze zmienionym  załącznikiem nr 2.

Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie 1 września.

Chcemy, w jak największym stopniu  zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.  W związku z reżimem sanitarnym prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad.

Szanowni Państwo – w skrócie najważniejsze regulacje w naszym przedszkolu dla każdej grupy:

INFORMACJE DLA WSZYSTKICH GRUP (kliknij)