Programy realizowane w roku szkolnym 2021/2022

  • „Jezus mnie kocha” – celem programu jest kształtowanie właściwych postaw chrześcjańskich, oraz zapoznanie z rytuałami obowiązującymi w obrządku rzymskokatolicki..
  • Projekt „Ostrów moja mała Ojczyzna”-  celem jest nabywanie tożsamości i przynależności narodowej.
  • Projekt „Bohater Tygodnia” – uświadamianie sobie korzeni i tradycji rodzinnych.
  • Program: „Sen Żyrafy” czyli Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu.
  • XII edycja programu edukacyjnego „Mamo, Tato wolę wodę”.
  • Projekt „Calineczka na ludowo”
  • „Dyżurny to ja”- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego.
  • „Cała Polska czyta dzieciom”
  • „Mówimy rzepom NIE”- celem jest nauka wiązania sznurowadeł.
  • „Kodowanie na dywanie”