Ogłoszenie w sprawie ubezpieczenia

Rada Rodziców Przedszkola nr 11 wybrała na rok szkolny 2020/2021 ubezpieczenie szkolne dziecka* w Towarzystwie Ubezpieczeniowym COMPENSA.

Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i osób uczących się (….), które znajdują się w sekretariacie przedszkola  lub na naszej stronie internetowej w zakładce dokumenty  znajduje  się  link

 https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/RODO/OWU_NNW_Szkolne_V_RODO.pdf

Przed otrzymaniem polisy zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z w/w warunkami.

Składa na ubezpieczenie wynosi 37,00 zł.     Można wpłacać u nauczycieli grup do 5.10.2020.

*Ubezpieczenie jest dobrowolne.