Ogłoszenie w sprawie naboru z dnia 24 marca 2020 rok

Wnioski o przyjęcie dzieci do Przedszkola nr 11 CALINECZKA w Ostrowie Wielkopolskim (budynek przy ul. Olsztyńskiej 1 i budynek przy ul. Grabowskiej 1-3)  prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Przedszkola przy  ul. Olsztyńskiej. Wnioski wyjmowane będą ze skrzynki codziennie.

Przypominamy, że kopie dokumentów dołączanych do wniosków powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica. W razie braków lub niezgodności otrzymają Państwo informację telefoniczną. Jeżeli wniosek złożony będzie prawidłowo, po trzech dniach zostanie potwierdzony na stronie naboru.

Ponadto przypominamy, że wnioski można składać drogą elektroniczną do 31 marca 2020r., natomiast do 5 kwietnia 2020r. odbywa się składanie podpisanych przez rodziców wniosków do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Dyrektor Przedszkola nr 11

wraz z Komisją Rekrutacyjną