Ogłoszenie !!! (procedura, załączniki)

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

dnia 25.05.2020 r.   odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN  możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej  z opieką w domu.

W związku z tym, na czas od 25 maja będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone na stronie internetowej przedszkola Calineczka.

Po zapoznaniu się  z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w Przedszkolu nr 11 Calineczka prosimy o wypełnienie stosownych oświadczeń (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 od obojga rodziców)  i przesłanie ich drogą mailową przedszkole11.calineczka@wp.pl (a pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu doniesienie oryginałów) lub wrzucenie do skrzynki na listy do czwartku 21.05. do godz.10.00.

             Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie z w/w procedurą (rozdz. I , pkt. 6 procedury).

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o o bezwzględne stosowanie się

do zaleceń z procedur.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 62 720 51 88 lub 502 109 530 mailowy z przedszkolem

PROCEDURA COVID

  Załącznik nr 2

   Załącznik nr 3  

                               Załącznik  nr 4dotyczy dzieci ,

            które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Załącznik nr 8 

 

 ANEKS NR 2

ANEKS nr 3 do procedury COVID19