Zapisy na sierpień

DRODZY RODZICE!

Informujemy, że ze względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju i decyzję organu prowadzącego, od 01.08.2020r. rozpoczynamy dyżur wakacyjny z zachowaniem wszelkich zasad zawartych w  „Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 11 CALINECZKA”.

W kwietniu za pośrednictwem poczty mailowej dokonali Państwo zapisu na dyżur letni. 

W związku z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS organizować możemy grupy max. 18-osobowe  

i zapewnić opiekę dla 198 dzieci,  prosimy o zastanowienie się i podjęcie przemyślanej decyzji w kwestii zapisu Państwa dziecka na sierpień. 

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia dziecka w aktualnej sytuacji  na dyżur jest dostarczenie wypełnionych dokumentów (załącznik nr 2 i nr 3 procedury) do 19.06. (piątek) do godz. 10.00., mailowo lub wrzucenie do skrzynki przedszkola.

W przypadku braku miejsc dla dzieci, których rodzice oboje pracują i dostarczą wymagane dokumenty, informujemy, że będą one weryfikowane i w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, handlu 

i służbach wspomagających zwalczanie i przeciwdziałanie covid-19.

Rodzice dzieci, które zostały zapisane do innych przedszkoli na lipiec proszeni są o kontakt mailowy z wybraną placówką.