Malowanie na wodzie – warsztaty

Dnia 13.11.2019 r. W oddziale na ulicy Grabowskiej dla dzieci z grup IX, X, XI odbyły się warsztaty „Malowania Na Wodzie”. Warsztaty te rozwijają aktywność twórczą dzieci, ćwiczą motorykę małą oraz wzmacniają umiejętność koncentrowania się na zadaniu. Jak widać po zdjęciach dzieci były zachwycone taką formą aktywności twórczej. Zajęcia prowadziła Ewelina Zarębska -Bączyk i Justyna Górna .