Konkurs sportowy „Gimnastyka dla Smyka”

W dniu 17.06.2021r. odbył się w naszym przedszkolu wewnątrzprzedszkolny konkurs sportowy „Gimnastyka dla Smyka”,

w którym wzięły udział dzieci z grup młodszych: grupa 1 i 2 z budynku przedszkola  przy ulicy Olsztyńskiej oraz grupa IX z budynku przedszkola przy ulicy Grabowskiej.

Prowadzące konkurs powitały grupy. Zostało także powołanie JURY konkursu w skład, którego weszły Pani Dyrektor Renata Zielińska, przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Natalia Waliszewska oraz Pan Michał Giecz trener w Akademii Krecika. Prowadzące zapoznały wszystkie dzieci z zasadami konkursu, punktacji i sposobem umieszczania ich w przygotowanej „Tablicy wyników”. Za każde wykonane zadanie grupy otrzymały 1 punkt – piłkę w kolorze danej drużyny. Łącznie grupa mogła zdobyć 4 punkty.

Wszystkie dzieci sprawnie i radośnie wykonywały wszystkie sportowe konkurencje.

Jury wraz z dziećmi podliczyło punkty i jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie grupy zdobyły I miejsce. Po tym nastąpiło wręczenie dyplomów, medali i upominków.  Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY !!!