Język Angielski część 5

Hello Kids!

How are you today?

Are you good?

Okay, great. So, let’s begin!

1 task

Song „Hello”

Let’s sing this song with me!

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

2 task

Song „Animals on the farm”

Włączcie piosenkę i spróbujcie zaśpiewać piosenkę o zwierzętach mieszkających na wsi. Uczyliśmy się już tej piosenki. We start?

https://www.youtube.com/watch?v=zXEq-QO3xTg

 

The ducks on the farm say, „Quack, quack, quack.”

The mice on the farm say, „Squeak, squeak, squeak.”

The chickens on the farm say, „Cluck, cluck, cluck.” ”

Quack. Squeak. Cluck.”

 

The pigs on the farm say, „Oink, oink, oink.”

The goats on the farm say „Meh, meh, meh.”

The sheep on the farm say „Baa, baa, baa.” ”

Oink. Meh. Baa.”

 

The horses on the farm say, „Neigh, neigh, neigh.”

The cows on the farm say, „Moo, moo, moo.”

The roosters on the farm say, „Cock-a-doodle-doo.” ”

Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.” ”

Neigh. Moo. Cock-a-doodle-doo.”

3 task

„Work Card – Animals on the farm”

„Karta pracy – Zwierzęta na farmie”

Otwórzcie plik PDF „Work Card – Animals on the farm”.

Animals on the farm – Work Card

Color and Match. // Pokoloruj zwierzęta i połącz je z odpowiednim cieniem.

 

Have a nice day!

Bye!