Język Angielski

Task 1

„Hello” Song

Hello Kids!

Let’s start with English lesson!

Poproście rodziców o włączenie poniższego linku i zaśpiewaj Naszą piosenkę na powitanie!

 

 

 

Task 2

Easter Eggs

 

  1. Let’s repeat the colors today. Open the file „Eggs”. Do you know what „EGGS” are? They mean „jajka” in Polish. On Easter, colored eggs are Easter eggs. Easter eggs means „Pisanki”.

Poproś rodzica, aby przeczytał Ci na karcie pracy kolory pisanek. Odgadnij i pokoloruj w danym kolorze.

Task 3

Sing with me!

Do you know what this animal is? Who has a tail, sweet ears and jumps high? Yes! It’s a RABBIT.

Na zajączka możemy też powiedzieć BUNNY. Powtórzcie.

Let’s listen and try to sing with this sweet bunny.

Włączcie piosenkę i spróbujcie zaśpiewać razem z zajączkiem.

 

There is a rabbit with a pink nose, floppy ears and a fluffy tail

and Bunny is his name-O

B-U-N-N-Y

B-U-N-N-Y

B-U-N-N-Y

and bunny is his name-o

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

 

Eggs – Karta pracy j. angielski  ( do pobrania )