III  przedszkolny konkurs ,,Bajki, baśnie  i bajeczki

W piątek 28 lutego w naszym przedszkolu odbył się III przedszkolny konkurs ,,Baśnie, bajki i bajeczki”.  Celem konkursu jest popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, integrowanie się dzieci z różnych przedszkoli.

W konkursie wzięło udział 16 przedszkoli z Ostrowa Wielkopolskiego. Nasze przedszkole reprezentowała Jagoda Hańćkowiak z grupy VII. Motywem przewodnim w tym roku były legendy: ,,Legenda o założeniu miasta Ostrowa”, ,,Warszawska syrenka”, ,,Złota kaczka”, ,,Smok wawelski”, ,,Legenda o powstaniu państwa polskiego”.

Konkurencje były bardzo różne: układanie puzzli, udzielenie odpowiedzi na pytania, rozpoznanie czytanego fragmentu legendy, zagadki na tablicy multimedialnej, praca plastyczna. Konkurencje nagradzane były punktami, które przyznawało nasz jury. W jury zasiadali:

Kierownik Filii nr 7 Biblioteki Publicznej dla Dzieci i Młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim pani

Renata Szymańska, przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 11 pani Agnieszka Wodniczak,

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 11 pani Natalia Waliszewska, dyrektor Przedszkola nr 11 pani Renata Zielińska.

Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą i wspaniale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami.

Na zakończenie konkursu jury pogratulowało wszystkim uczestnikom konkursu, wręczyło dyplomy i nagrody.