Przedszkole Publiczne nr 11 "CALINECZKA"

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Harmonogram Rekrutacji do Publicznych Przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Dzień godz. Etap rekrutacji
od do
 29 stycznia 4 lutego
08:00 Uruchomienie systemu NABO. Wprowadzanie ofert przedszkoli (bez możliwości rejestracji wniosków).
5 lutego 28 lutego 08:00 Publikacja ofert na stronie dla rodziców
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
20 lutego 28 lutego w godz. pracy placówki Dostarczanie przez rodziców wniosków dotyczących kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym. Wprowadzanie w placówkach informacji do systemu.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
1 marca 31 marca od 10:00 Uruchomienie systemu rekrutacyjnego. Wypełnianie elektronicznego wniosków przez rodziców
1 marca 6 kwietnia 8:00 - 14:30 Składanie przez rodziców do przedszkoli pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie dziecka.
1 marca 11 kwietnia w godz. pracy placówki Potwierdzanie złożenia wniosków w programie NABO przez placówki
11 kwietnia do zakończenia całego porcesu rekrutacji zasadniczej w godz. pracy placówki Prace Komisji Rekrutacyjnych (sprawdzanie dokumentów, obliczenia rekrutacji...)
13 kwietnia   od 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 kwietnia 19  kwietnia 8:00 - 14:30 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. (podpisywanie umów)
20 kwietnia   od 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
23 kwietnia 30 kwietnia w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
1 maja 7 maja Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
8 maja 14 maja Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
15 maja 21 maja Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych
21 maja 30 maja od 10:00 Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca
21 maja 31 maja 8:00 - 14:30 Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
21 maja 31 maja w godz. pracy placówki Potwierdzanie złożenia wniosków w programie NABO przez placówki
1 czerwca do zakończenia całego procesu rekrutacji uzupełniającej w godz. pracy placówki Prace Komisji Rekrutacyjnych (sprawdzanie dokumentów, obliczenia rekrutacji...)
4 czerwca   od 10:00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4 czerwca 7 czerwca 8:00 - 14:30 Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu / oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. (podpisywanie umów)
8 czerwca   od 10:00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
12 czerwca 19 czerwca w godz. pracy placówki Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
20 czerwca 22 czerwca Termin, w którym Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola
23 czerwca 29 czerwca Czas na wniesienie przez rodzica odwołania do dyrektora placówki od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
30 czerwca 7 lipca Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego

Szukanie

akademia_aquafresh kubusiowi_przyjaciele_natury program_edukacji_antynikotynowej cała_polska_czyta_dzieciom
wole_wode akademia_zdrowego_przedszkolaka

UWAGA! Nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek).

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Czytaj więcej…

Akceptuję