Projekt ,,Migające przedszkola, migające szkoły”

 

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt:

,,Migające przedszkola, migające szkoły”.

Projekt  finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018.

W projekcie biorą udział dzieci 6-o letnie z grup: VI, VII, VIII. Projekt zakłada nowatorskie zabawy z wykorzystaniem języka migowego.

Zajęcia odbywać się będą przez 9 tygodni we wtorki

od godziny 10:30 do 11:30

Zajęcia prowadzi pani

Agnieszka Wypych

nauczyciel dyplomowany, posiadający stopień B2   z języka migowego, uczący w Specjalnym Ośrodku

Szkolno – Wychowawczym Dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących   w Kaliszu.

          Język migowy jest językiem, który wyraża myśli i słowa za pomocą obrazu   i gestu. Dla osób słyszących jest językiem obcym i poznanie go niesie za sobą takie same korzyści jak nauka każdego języka obcego. Istnieje bardzo dużo korzyści z jego nauki: jest to świetna zabawa, stymulacja rozwoju intelektualnego, sprawności manualnej, ćwiczenia mimiki, rozwój wyobraźni przestrzennej, pamięci oraz koncentracji.

          Ramowe treści wynikające z realizacji zadania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które zostaną zrealizowane są następujące:

– poznajemy osobę niesłyszącą, kontakt z osobą niesłyszącą, pierwszy kontakt w języku migowym, znaczenie gestów komunikacji,

-poznanie liczb, zwierząt, zwrotów grzecznościowych, kolorów, rodziny, codzienne czynności, części ciała, ubrania, wakacje, miasto,

– moja ojczyzna, nasze święta, kultura/wartości/normy zachowań (komunikowanie się w różnych sytuacjach, dbanie o język poszanowanie różnorodności w wymiarze indywidualnym, szacunek dla osób i symboli), wyrażanie własnych emocji.