Światowy Dzień Autyzmu- ul. Olsztyńska

W tematykę obchodów wprowadził dzieci film: „Ja Marii ”,  który ukazał codzienne życie dziewczynki  dotkniętej  autyzmem. Przedszkolaki rozmawiały o trudnościach, umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji  osób z Autyzmem.  Dzieci dowiedziały się, że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji. Poprzez doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór rzeczywistości.

Uwieńczeniem wspólnej zabawy było wykonanie pracy plastycznej „Serce dla Autyzmu”. Dzieci naklejały  na duże serce własnoręcznie pokolorowane lub pomalowane  na niebiesko puzzle.

Z kolei Rodzice mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego tak złożonego zaburzenia, zamieszczonymi na   tablicy   oraz na  prezentacji multimedialnej w holu przedszkola. Mamy nadzieję, że upamiętnianie Dnia Autyzmu wśród lokalnej społeczności przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat tego zaburzenia i wpłynie korzystnie na akceptację dzieci i osób dorosłych ze spektrum autyzmu.

Dziękujemy za włączenie się do akcji