Dogoterapia – ul. Grabowska

Informacje o zajęciach zwiększających szanse edukacyjne dzieci w ramach projektu  „Ostrowskie Maluchy- nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”

 

W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w przedszkolu realizowane są zajęcia dodatkowe    z  dogoterapii.

 

DOGOTERAPIA

Zajęcia w ramach projektu „Ostrowskie Maluchy – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim” prowadzone są przezdogoterapeutęmgrAleksandrę Reszkę. AbsolwentkaI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Pleszewie.  W 2012 roku rozpoczęła studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie kontynuowała naukę na tym samym Uniwersytecie, na kierunku Pedagogika, specjalność Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna. Napisała pracę magisterską poświęconą kynoterapii. Ponadto, pracowała jako wychowawca w Domu Dziecka w Pleszewie, a obecnie zajmuję takie samo stanowisko w Salezjańskiej Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Świętej Rodziny, dzięki czemu cały czas zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi. Zajmowała również stanowisko dogoterapeuty w Zespole Placówek Specjalnych. Od wielu lat jest wolontariuszką   w Azylu dla bezdomnych psów w rodzinnej miejscowości. Współpracowała także z wieloma fundacjami ratującymi psy. Dzięki tej działalności nabyła wiedzę o behawiorze psa, którą obecnie poszerza. Między innymi to właśnie zainteresowanie psychiką psów spowodowało, że zainteresowała się canisteterapią. W wolnym czasie interesuje się motoryzacją oraz biegami przełajowymi z psem. W 2018roku razem z Aquą wystartowała Hard Dog Race, gdzie przeprawiały się przez rzeki, las czy bagna.

AQUA (AQUAMARINA KRIPLYANA) to suczka, która przyszła na świat 27.12.2015 roku w podwarszawskiej hodowli KRIPLYANA, ma już w swoich poprzednich miotach inne, wybitne psy terapeutyczne. Aqua jest młodą, pogodną suczką rasy Alaskan Malamute. Jest to najsilniejsza i największa rasa psów pociągowych. Malamuty są w stanie uciągnąć ładunek o wadze do 5 ton. Ponadto, wytrzymują temperatury do -70 stopni Celcjusza. Są to psy niesamowicie prorodzinne, wyhodowane do życia w stadzie. Pierwszym psem terapeutycznym w Polsce była właśnie Malamutka, której właścicielką była Maria Czerwińska, prekursorka dogoterapii w naszym kraju, założycielka pierwszej, polskiej fundacji dogoterapeutycznej CZE-NE-KA i hodowczyni tej cudownej rasy. Cechą charakterystyczną Alaskanów jest „wycie”, które w fantastyczny sposób można wykorzystać w ćwiczeniach logopedycznych.

Aqua przeszła pomyślnie pierwsze testy psychologiczne w hodowli. W wieku czterech miesięcy przystąpiła do szkolenia na posłuszeństwo. Następnie, w wieku 6 miesięcy podjęłyśmy szkolenie dogoterapeutyczne w Fundacji Sekret Gai. Aqua przeszła celująco testy predyspozycji na psa terapeutycznego i w maju 2016 rozpoczęłyśmy 65-godzinny kurs obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę. Takie szkolenia są nadal rzadkością w naszym kraju, w przeważającej ilości obejmują one szkolenie teoretyczne skierowane tylko do przewodnika. Z dniem 27.08.2016 Aqua uzyskała tytuł Psa Terapeutycznego, potwierdzony certyfikatem.

Relacje nawiązane między człowiekiem a psem domowym trwają od blisko trzydziestu tysięcy lat. Przez ten czas pies stał się towarzyszem człowieka i jego przysłowiowym, „najlepszym przyjacielem”. W tym czasie my – ludzie, dostrzegliśmy korzystny wpływ psiej obecności na osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, jak i w pełni zdrowe. Przy prowadzeniu zajęć z psem można osiągnąć różne pozytywne skutki. Pies terapeutyczny jest znakomitym motywatorem do wykonywania powierzonych podopiecznemu ćwiczeń i zadań.

Efekty, które możemy osiągnąć dzięki dogoterapii to między innymi: panowanie nad emocjami, wyciszenie się, empatia, poprawa koncentracji, poprawa koordynacji ruchowej, nauka samodzielności poprzez stwarzanie sytuacji samodzielnego karmienia psa przez dziecko lub wykonywania innych zadań bezpośrednio z psem, rozwój poczucia odpowiedzialności, zmniejszenie/ zwiększenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe, poprawa i rozwój komunikacji, poprawa i rozwój funkcji poznawczych, poprawa równowagi psychicznej, wzrost poczucia akceptacji oraz otwarcie na świat zewnętrzny, wzmocnienie integracji w grupie, a także nauka bezpiecznych zachowań w kontakcie z psem. Powyższe rezultaty możliwe są do osiągnięcia dzięki ruchowym, jak i manualnym zabawom.

Pomimo wszelkich pozytywnych efektów jakie daje dogoterapia istnieją poważne przeciwwskazania do jej stosowania. Są to między innymi: – fobia, strach przed psem (w stopniu nie dającym szansy na pomoc przy zastosowaniu dogoterapii), – alergia na sierść lub ślinę psa, – agresywne zachowania dziecka wobec zwierząt (w stopniu kiedy dogoterapeuta ocenia, że jest to zachowanie zbyt niebezpieczne dla psa), – otwarte rany występujące u dziecka.