Zajęcia dodatkowe 2018/2019

Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe i każde przynosi ze sobą bagaż możliwości i zdolności. Praca z dzieckiem zdolnym polega na rozwijaniu jego  zdolności indywidualnych oraz zainteresowań a także stwarzaniu warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach. Ważne dla nas jest kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości. Stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność kojarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia a także działania. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania oraz samodzielności. Kształtowanie i rozwijanie ekspresji, twórczej postawy,  wrażliwości na piękno, wrażliwości estetycznej,  pomysłowość, wyobraźni i muzykalności.

    Oprócz zajęć edukacyjnych będących stałą pozycją rozkładu dnia w przedszkolu, wychowankowie mogą również korzystać z dodatkowych zajęć, które proponuje przedszkole.

Zajęcia bezpłatne: 

Religia prowadzona przez księdza Jakuba Grzybowskiego

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez p. Klaudię Topolan

Zajęcia z języka migowego prowadzone przez p. Jolantę Derę, p. Aleksandra Rudolph.

Zajęcia logopedyczne prowadzi p. Weronika Krysztofiak

Zajęcia z terapii psychologicznej prowadzone przez p. Annę Wojtczak i p. Paulinę Wolniak

Zajęcia z terapii pedagogicznej: p. Wioleta Jędrkowiak i p. Sandra Krell

Zajęcia z rehabilitantem  p. Piotrem Duczmalem:

Zajęcia na basenie dla dzieci z rocznika 2011.