Programy Przedszkola

W przedszkolu realizowane są następujące programy:

1. Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze Przedszkole” autorstwa Wiesława Żaby – Żabińskiej i Małgorzaty Kwaśniewskiej (Wydawnictwo MAC Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci przeznaczony jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi. Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku 1 oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. 

2. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy Dobrego Boga” realizowany jest w V,VI, VII, VIII grupie. Założenia programu to przede wszystkim wprowadzenie dzieci w życie religijne. U podstaw katechezy przedszkolnej znajduje się proces chrześcijańskiego wtajemniczenia zapoczątkowany w sakramencie chrztu. Nowe treści religijne w nauczaniu religii dzieci przedszkolnych włączone są w naturalny proces przeżywania, refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania o otaczającym świecie, ludziach i Bogu. Dzieci doświadczają zatem, że nie są same przed Bogiem lecz że razem z innymi należą do wspólnoty dzieci Bożych, stopniowo poznają znaki i miejsca religijne, poznają lepiej kim jest Bóg, Jego Syn – Jezus, stopniowo odkrywają, że są uczniami Jezusa i pragną Go naśladować.

3. Od stycznia 2014 r. realizowany będzie w naszym przedszkolu program autorski pani Moniki Pawlak wspólnie z paniami: Jolantą Derą, Aleksandrą Rudolph pt. „Język migowy- pobaw się z nami migowymi znakami”. Celem zajęć jest uczenie w formie zabawowej komunikacji za pomocą języka migowego. Dodatkowo dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo- ruchowo-przestrzenną, a tym samym bliżej poznają świat osób niesłyszących.

4. Program języka angielskiego realizowany jest przez panią Klaudię Topolan. Nowo odkryty świat języka angielskiego daje wiele możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej- daje nową moc i nowy sposób postrzegania rzeczywistości. Program języka angielskiego opiera się na niekojarzącej się z przymusem , obowiązkiem czy wymaganiami, a pełnej aprobaty, zabawy i radości nauką. Praca nauczyciela z dziećmi oparta jest na metodzie językowej z elementami muzycznymi oraz ruchowymi. w toku nauczania pojawiają się piosenki o różnym poziomie trudności. Program nauczania języka angielskiego zgodny z Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

5.Program z wykorzystaniem metody prof . E. Gruszczyk – Kolczyńskiej ” Miś Smyk i ja – mały matematyk. Rozpoczęliśmy go w roku szkolnym 2018/2019. Program dotyczy wspomagania rozwoju umysłowego dzieci, a w szczególności ich umiejętności matematycznych we wszystkich grupach wiekowych. Celem programu jest kształtowanie u dzieci świadomości schematu własnego ciała, wspomaganie dzieci  w przechodzeniu od bazgrot do bogatszych schematów postaci człowieka, uświadamianie dzieciom położenia przedmiotów w przestrzeni oraz kształtowanie umiejętności liczenia obiektów. Program realizowany jest w oparciu o opracowane przez panią  Donatę Orłowską i panią Elżbietę Kozelan scenariusze  zajęć z wykorzystaniem dużych pluszowych misiów.