Mamo Tato -co wy na to

Program ,,Mamo, Tato co Wy na to”

Program ,,Mamo, Tato co Wy na to”  skierowany jest  dla rodziców  i dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) z inicjatywy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Celem programu jest, zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian psychicznych i fizycznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Program będzie realizowany w grupach: V, VI, VII, VIII.

Dzieci biorące udział w programie otrzymają broszurę i kredki. Broszura przeznaczona jest również dla rodziców i opiekunów. Znajdują się tam ciekawe informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz ,,łamigłówki” dla przedszkolaków do wykonania wspólnie z pomocą rodziców.