Arteterapia – ul.Olsztyńska

ARTETERAPIA

Zajęcia w ramach projektu „Ostrowskie Maluchy – nowe miejsca wychowania przedszkolnego  w Ostrowie Wielkopolskim” prowadzone są przez arteterapeutę i pedagoga teatralnego – mgr Violettę Sikorę, której pasją jest teatr.

„Wszystkie dzieci mają magiczną moc zmieniania wszystkiego w co tylko chcą”

Jean Coteu

Od wielu lat zaangażowana w działania arteterapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem teatroterapii. Prowadzi grupy teatralne dziecięce i młodzieżowe, warsztaty teatralne. Pani Violetta jest wieloletnim jurorem licznych przeglądów recytatorskich i teatralnych m.in.: Przegląd Form Teatralnych Młodzieży Niepełnosprawnej „Maska”. Dwukrotnie otrzymała tytuł „Osobowości Kultury Ostrowskiej”. Posiada certyfikat uczestnictwa  w projekcie „Więcej niż teatr – Pełnoprawna Sztuka Osób z niepełnosprawnościami” organizowanej przez instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Projekt obejmował międzynarodowe seminarium oraz międzynarodową konferencję praktyczną, warsztaty.

Naturalną potrzebą dziecka w wieku przedszkolnym jest potrzeba swobodnej ekspresji: plastycznej, werbalnej, muzycznej, ruchowej i innej. Ekspresja jest wyzwoleniem napięć psychicznych, odwracaniem uwagi skoncentrowanej na samym sobie i własnym ja, ujawnia rzeczywiste, prawdziwe emocje i uczucia. Ekspresja naturalna to wrodzona potrzeba wyrażania siebie, swoich przeżyć, myśli i uczuć. Zapobiega jednostronnemu rozwojowi intelektu,  a przede wszystkim pozwala nawiązać kontakty społeczne  z rówieśnikami. Jako forma czynnego działania staję się źródłem radości, drogą samorealizacji i rozwoju. Wyzwolenie naturalnej ekspresji dziecka może się odbyć podczas zajęć z arteterapii.

Zajęcia z arteterapii wzmacniają wiarę we własne siły, pobudzają ekspresję, pomagają w kształtowaniu wrażliwości, umiejętności, wyrażania uczuć, stanów emocjonalnych, umiejętności nawiązywaniu kontaktów społecznych. Uczą empatii i uważności.

          Działania arteterapeutyczne włączają do pracy w grupie następujące formy: ruch, gest, dotyk, taniec, dźwięk ,techniki plastyczne min. malowanie, odgrywanie ról, pantomimę, relaksację. Różnorodność środków wyrazu oznacza przekazywanie treści oraz wywoływanie mocji poprzez oddziaływanie na różne zmysły.  Każde dziecko powinno odnieść sukces na miarę swoich możliwości, umiejętności,  talentów, unikając przy tym rywalizacji, przypadkowych konkurencji, w którym jeden zwycięża a reszta przegrywa. Zabawy uczą współdziałania, współpracy, dostrzegania różnych mocnych stron wśród uczestników. Dzięki temu łagodzą niepokój przed oceną, lęk przed przegraną  i wzmacniają motywację do wysiłku.

Arteterapia – terapia przez sztukę obejmująca obszary:

Teatroterapia:

– kształtuję inteligencję emocjonalną, rozwój emocji, przeżyć   i umiejętności ich okazywania,

– kształtowanie ekspresji ciała: gest, mimika, zadania pantomimiczne,

– mowa ciała (kształtowanie umiejętności komunikacji pozawerbalnej),

– improwizacja ruchowa,

– plastyka ciała – etiudy teatralne indywidualne i zbiorowe,

– gry i zabawy teatralne.

 

Muzykoterapia:

– stymulowanie za pomocą muzyki, dźwięków, tworzenie własnej muzyki,

– muzyka relaksacyjna,

– zabawy muzyczno-ruchowe.

 

Choreoterapia:

– taniec spontaniczny,

– terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu poprzez który, wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna  integracja

– zabawy muzyczno-ruchowe, improwizacja ruchowa przy muzyce.

Plastykoterapia:

– swobodna ekspresja plastyczna, rozwijanie zmysłu estetycznego,  koncentracji, nabieranie umiejętności doprowadzenia do końca  podjętego zadania uczy wiary we własne siły, możliwości twórcze, pobudza do swobodnego wyrażania swoich myśli i przeżyć.

Biblioterapia:

– bajkoterapia, udzielenia psychicznego wsparcia, wzmocnienie wiary w siebie i własne możliwości, redukcji stresu, lęku, zwalczaniu poczucia osamotnienia

– poprzez dobór i czytanie bajek.

Pomaga budować pozytywny obraz siebie i świata, utrzymać równowagę emocjonalną  kreatywnie wypełnić wolny czas.