Kadra

                                      RADA  RODZICÓW                                         Przedszkola nr 11                                           CALINECZKA                                 w roku szkolnym 2019/2020 …

O nas

   „Calineczka” –  to przedszkole gdzie każde dziecko i jego sprawy są ważne. Wzmacniamy u dzieci poczucie własnej  wartości.  Priorytetem w pracy dydaktyczno – wychowawczej jest także  zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich radość, uśmiech, zabawa, dobre samopoczucie i jak najlepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. Kadra jest  pełna zapału …