Rada Rodziców Przedszkola nr 11 CALINECZKA wybrała ofertę ubezpieczeniową firmy COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA.

Składka wynosi 37 zł płatna do 30 września 2019

u wychowawców grup.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1.10.2019 do 30.09.2020.

Prosimy o zapoznanie się  z   Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

wyłożone na stolikach lub na stronie internetowej

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/    link

https://www.compensa.pl/fileadmin/user_upload/OWU/RODO/OWU_NNW_Szkolne_IV_RODO.pdf

(linki na naszej stronie internetowej w zakładce ogłoszenia)

Konieczne jest podpisanie u wychowawcy OŚWIADCZENIA

o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia przez Rodzica ubezpieczającego dziecko. Ubezpieczenie dziecka nie jest obowiązkowe.